Waluty
Wersje językowe

Program lojalnościowy

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.BIZUTERIABRYLANCIK.PL

1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w programie lojalnościowym i jest adresowany do klientów sklepu internetowego bizuteriabrylancik.pl  . Regulamin określa i definiuje  zasady przyznawania, wydawania, odejmowania i unieważniania punktów naliczanych w związku z zakupem produktów.
 2. Program realizowany jest od dnia 01.12.2021r. do odwołania, którego termin zostanie podany przez organizatora do wiadomości uczestników z co najmniej 2-miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji umieszczonych na stronie internetowej sklepu.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej bizuteriabrylancik.pl .
 4. Skorzystanie z rabatu przy zakupach za pomocą zebranych punktów, oznacza jednocześnie zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptację. Adres do korespondencji z organizatorem w sprawach związanych z programem, jest następujący: sklep@bizuteriabrylancik.pl 

2.

Definicje

 Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Uczestnik – klient osoba fizyczna lub przedsiębiorca posiadający zarejestrowane konto w sklepie internetowym  bizuteriabrylancik.pl 
 2. Organizator – właściciel sklepu internetowego bizuteriabrylancik.pl
 3. Produkt – produkty oferowane do sprzedaży przez Organizatora za pośrednictwem sklepu internetowego bizuteriabrylancik.pl
 4. Program Lojalnościowy – program lojalnościowy skierowany do Uczestników, organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem
 5. Punkty – punkty przyznawane za zakupy Uczestnikowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym i umożliwiające skorzystanie z rabatu naliczonego przy zakupach produktów.
 6. Sklep Internetowy – strona internetowa, pod adresem bizuteriabrylancik.pl za pośrednictwem której Uczestnicy mogą składać zamówienia na Produkty oraz brać udział w Programie Lojalnościowym. Dostęp do konta klienta chroniony jest przez indywidualny login i hasło dla każdego Użytkownika. Za pośrednictwem konta w sklepie Uczestnik ma dostęp do aktualnego stanu konta punktowego oraz zasad Programu Lojalnościowego.

3.

Warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym

 

 1. Udział w Programie Lojalnościowym jest nieodpłatny i całkowicie dobrowolny.
 2. Program polega na przyznawaniu Punktów Uczestnikom, którzy dokonują zamówień Produktów poprzez stronę internetową sklepu bizuteriabrylancik.pl 
 3. Uczestnik przystępuje do Programu Lojalnościowego podczas rejestracji konta na stronie sklepu.
 4. Uczestnik biorący udział w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Uczestnik obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji.

4.

Warunki programu lojalnościowego, zasady przyznawania punktów

 1. Punkty przyznawane są w zależności od wartości dokonanego zakupu, zgodnie z następującymi zasadami:

          - za każde 100 zł  wydane na zakup Uczestnik otrzymuje 10 punktów

          - za zapisanie się do newslettera Uczestnik otrzymuje 5 punktów

          - za dodanie opinii o produkcie Uczestnik otrzymuje 1 punkt

 1. Do naliczania Punktów nie uwzględnia się kosztów dodatkowych, jak np. koszty przesyłki.
 2. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z uprawnienia do odstąpienia lub zwrotu zakupionych Produktów (o ile uprawnienie takie będzie mu przysługiwało), Punkty przyznane za ten zakup zostaną anulowane, gdy zmieni się status przesyłki na ANULOWANE.
 3. Każdy Uczestnik ma możliwość po zalogowaniu się w na swoim koncie sprawdzić ilość uzyskanych Punktów, po zakupie Produktów otrzymuje informację o ilości przyznanych punktów
 4. Punkty naliczają się automatycznie w momencie zmiany statusu przesyłki na WYSŁANE.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia przyznawania punktów za zakup niektórych Produktów.
 6. Punkty tracą ważność:

   - jeżeli Uczestnik przez kolejne 365 dni po zakupie nie dokonał ponownego zakupu      Produktów, 

  - z dniem zakończenia Programu Lojalnościowego

 

 5.

Nagrody

 1. Przyznanie Uczestnikowi nagrody w postaci rabatu na zakupy w sklepie internetowym bizuteriabrylancik.pl uzależnione jest od ilości uzyskanych przez Uczestnika punktów w trakcie Programu.
 2. Wymiana punktów na rabat:

      - 5% rabatu za zebrane 50 punktów

      - 10% rabatu za zebrane 150 punktów

 1. Po zebraniu odpowiedniej liczby Punktów, Uczestnik otrzymuję nagrodę w postaci rabatu na zakupy w sklepie internetowym bizuteriabrylancik.pl .
 2. Prawo to jest realizowane samoczynnie i nie ma możliwości rezygnacji z uzyskania rabatu.
 3. Uprawnienie do skorzystania z prawa przyznanego na mocy niniejszego Regulaminu nie może być przeniesione na osobę trzecią, ani odłożone w czasie

 

 

6.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym.
 4. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail sklep@bizuteriabrylancik.pl
 5. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem obsługujący systemy informatyczne.
 6. Państwa dane będą przechowywane do momentu usunięcia konta klienta
 7. Przysługuje Państwu prawo do:

 1) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o przeniesienia danych

 2) Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres sklep@bizuteriabrylancik.pl cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

 1. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji
 2. 7.
 3. Warunki rezygnacji i wypowiedzenia programu lojalnościowego
 1. Uczestnik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bizuteriabrylancik.pl  lub też pisemnie na adres Organizatora. (H.U. Krzysztof Hryciuk, ul. Jarosława Dąbrowskiego 15, 21-300 Radzyń Podlaski) Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym

8.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje związane z Programem Lojalnościowym mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora (H.U. Krzysztof Hryciuk, ul. Jarosława Dąbrowskiego 15, 21-300 Radzyń Podlaski) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@bizuteriabrylancik.pl z dopiskiem „Reklamacja – Program Lojalnościowy”.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 7 dni od ich otrzymania.
 3. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadomi osobę składającą reklamację listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

9.

Postanowienia końcowe

 1. Przed przystąpieniem do Programu Lojalnościowego Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
 2. Program Lojalnościowy nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą do której stosuje się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
 3. Zasady Programu Lojalnościowego określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium